Научете повече за

НАШИТЕ ЛОЗЯ

Лозята на Винарска изба „Опрев“

се простират на 230 декара площ, на около 25 километра от р. Дунав. Релефът е низинен до равнисто-хълмист, а лозовите насаждения са разположени върху висока билна част с югозападно изложение. Почвите са средно излужен чернозем, слабо еродирани и тежко песъкливо-глинести.


Теренът

попада в климатичния район на Крайдунавската низина, за който е характерен умерено-континентален климат с горещо лято и много слънчеви дни. Най-топло е през юли и август, а най-студено през януари.

Климат

Средната годишна температура е 11.6°С, а минималната 7.1°С. Разпределението на валежите е с пролетно-летен максимум /май, юни и юли/ и зимен минимум /януари, февруари, март/. Годишната сума от валежи е 501мм/м². Средната продължителност на свободното от мраз време е 226 дни.


Високо-качествени вина

Тези особености на тероара са подходящи за отглеждане на бели и червени винени сортове лози за производство на високо-качествени вина.

 

Екипът на избата споделя идеята, че в България има огромни възможности за развитието на винен туризъм. От една страна, предпоставка за това са благоприятните климатични и почвени условия за развитие на лозарството и винарството.


...сред лозята, в избата, сред природата

ТЕРОАРЪТ

Изключителното разположение на лозята и северния климат формират невероятното предразположение за създаването на вината от изба „Опрев“. Тероарът е нашето скъпоценно камъче, което кара хората да се докоснат до напитката на боговете.

Лозята ни са разположени върху висока билна част с югозападно изложение, което осигурява максимално слънцегреене. Климатът се характеризира с горещи лета и сухи зима, но близостта до река Дунав – 20 км, също оказва благоприятно влияние. Почвата е излужен чернозем, средно песъчливо-глинеста, което осигурява добра аерираност и способност да задържа влагата. Хумусът е 2,5%, което е оптимално количество за отглеждане както на бели, така и на червени сортове грозде.

Тези особености на ландшафта, климата и почвата определят сортовия състав и начина, по който произвеждаме нашите вината.

 

СОРТОВА СЕЛЕКЦИЯ

Произвеждаме вина от собствените лозя. Имаме изградени традиции в лозарството, за които работят постоянен екип от професионалисти. Грижата за тях с любов и отдаденост е неделима част от начина на винопроизводство.

            Именно за това ние сме се фокусирали върху 2 традиционни български сорта и 3 международно признати, с които правим селектирани бели и червени вина:

  • Традиционният български сорт Червен мискет, който при нашите условия в годините доказано развива своя потенциал за качествено вино;
  • Траминер, който успешно се развива в много малко региони в страната, но тук разкрива елитния си стил и е доказаният ни фаворит;
  • Шардоне, който е широко разпространен сорт по света и има способността да придава на вината специфичността на района, без да променя техния типичен характер;
  • Каберне совиньон, който във времето доказа, че в нашите условия може да развие качества, които създават мощни, плодови, плътни, много хармонични вина;
  • Тракийски мавруд или познат още като Евмолпия, селектиран български сорт, кръстоска между сортовете Мерло и Мавруд, който е създаден като негов аналог с идеята този традиционен български сорт да бъде разпространен и в други райони на страната с по хладен климат.

С ЛЮБОВ КЪМ ВИНОТО...

Именно избора ни да правим вино от само тези 5  сорта грозде, ни дава възможността да покажем страстта си към винопроизводството. Това от своя страна също ни осигурява и предимството да предоставим изключително предложение на потребителите – българско вино от собствени лозя, резултат от години усъвършенстване на приемлива цена.

ВИНЕН ТУРИЗЪМ

Имаме условия за организиране на дегустации и възможност любителите на винени турове да се запознаят с продуктите на избата, както и да се запознаят с начина на винопроизводство и отглеждането на лозята.