Огромни възможности за развитие

ВИНЕН ТУРИЗЪМ

Екипът на избата споделя идеята, че в България има огромни възможности за развитието на винен туризъм. От една страна, предпоставка за това са благоприятните климатични и почвени условия за развитие на лозарството и винарството, които карат Мишел Ролан, след посещението си в България да обобщи…“България, страна на брега на Черно море, притежава винарски райони с голям потенциал“. А, от друга е интересът на все по-голяма част от родните предприемачи към лозарството и винопроизводството и възможностите, които се откриват пред тях чрез връзката на туризма и почивката с виното.
През последното десетилетие у нас се създават много красиви изби, имения, които са разположени на места, с богата история и култура – ценност за всеки турист.
Независимо, от това в кой район се намират лозята, от където се произвежда виното, всеки терен е специфичен и може да роди своя уникален продукт. Грижата и отношението към природата - почвата, лозята, гроздето, са фактори, които оказват влияние върху качеството на виното. Разбира се , решаващата роля е на Природата и какво тя е „планирала“ за съответната година. Но стремежът на лозарите и енолозите да се развиват и да намаляват силата на стихийните фактори, са достойни за уважение и аплодисменти.

Всичко това може да се усети само там – сред лозята, в избата, сред природата на точно това място за Земята.

Нашият винен маршрут:

Разходка сред лозята, в местността „Гиджикли“.

Тук ще имате възможност да се запознаете със специфичните особености на климата, почвите, подбраните сортове грозде. В зависимост от сезона могат да се наблюдават характерни за него дейности.

Разходка в село Добротица и среща с някои местни забележителности :

Църквата „Св.Св. Павел и Петър“

Дядоминковата дупка

Сватбената пещера

Острата канара

Поляни с див божур /ако гостувате в периода, когато цъфти-обикновено първата половина на месец май/.

В района съществуват няколко изби, които могат да бъдат посетени от любителите на винения туризъм:

Винарска изба Главиница;

Винарска изба Кайнарджа;

Винарска изба Остров-Румъния.